Es constitueix la Comissió Interministerial per a la Recuperació, Transformació i Resiliència

 

El passat 16 de febrer es va constituir la Comissió Interministerial per a la Recuperació, Transformació i Resiliència l’òrgan de governança encarregada d’establir les directrius polítiques generals per al desenvolupament i execució del Pla de Recuperació i s’encarregarà de realitzar el seguiment estratègic del pla, a més d’executar qualsevol altra activitat que decideixi el Consell de Ministres, d’acord amb el que estableix el Reial decret llei 36/2020.

La Comissió està formada pel president del Govern, tots/es els i les ministres, les secretàries d’estat d’Economia i Suport a l’Empresa, d’Hisenda, i de Pressupostos i Despeses, el secretari d’estat de Drets Socials, la secretària general de Fons Europeus i el secretari general d’Afers econòmics i G20 de la Presidència de Govern.

A la Comissió, s’ha explicat l’estat de situació de l’elaboració i negociació del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i s’ha presentat el disseny dels instruments d’execució, coordinació, seguiment i control del Pla de Recuperació. A la reunió també s’ha aprovat la composició del Comitè Tècnic per al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, d’acord amb el que assenyala l’esmentat Reial decret llei. Els membres d’aquest comitè atenen a criteris tècnics en funció de competències i experiència en la gestió de fons europeus i a la necessitat de perfils orgànics necessaris per al compliment de les funcions assignades al comitè. El comitè està format per un total de 20 professionals de l’administració pública.

El Comitè Tècnic per al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència és un òrgan de suport a la comissió, entre les seves funcions figura proporcionar suport facilitant tota la documentació que sigui necessària; realitzar els estudis, informes i anàlisis que encarregui la comissió; donar suport a l’autoritat responsable del Mecanisme per a la Recuperació; aprovar les orientacions, manuals de procediment o models tipus de plecs de licitació, bases per a convocatòries de subvencions, ajuts o convenis o aprovar recomanacions o orientacions sobre l’adopció d’eines informàtiques o digitals.

Mes informació aqui