Avui 10 de juny ja es poden sol·licitar els ajuts Covid-19 del Consell Comarcal del Bages amb l’objectiu de contribuir a pal·liar els efectes econòmics que l’estat d’alarma declarat pel RD463/2020 de 14 de març, ha causat als professionals i empreses del Bages.

Beneficiaris:

  1. Professionals autònoms, només persona física
  2. Microempreses, amb un màxim de 6 treballadors
  3. Cooperatives amb un màxim de 6 treballadors

Requisits:

  • Estar donat d’alta com a mínim durant el primer trimestre del 2020, en activitats econòmiques afectades per l’estat d’alarma que es detallen a l’annex adjunt.
  • Desenvolupar l’activitat i tenir el domicili fiscal en algun dels 30 municipis de la comarca del Bages
  • Tenir una facturació màxima de 600.000€ en l’últim exercici
  •  …

Import: Serà el mateix a tots els beneficiaris entre un mínim de 300€ a un màxim de 1.000€.

Termini:  Des del 10 de juny a les 00.00h  fins als 20 dies següents. (Els ajuts es donaran a aquells que compleixin els requisits per estricte ordre d’entrada de la sol.licitud).

Documentació:

  • El compliment de requisits s’ha d’acreditar mitjançant una declaració responsable que s’inclou a la sol·licitud
  • Només per empreses: escriptura de constitució i de la inscripció dels seus estatuts en el registre mercantil o corresponent
  • Facultats de representació de l’empresa, d’acord amb escriptura notarial

Per més informació i tramitació de la sol·licitudhttps://ajutscovid.ccbages.cat/

I per qualsevol consulta us podeu adreçar al correu  ajutscovid@ccbages.cat.