El preus industrials segueixen la seva tendència a la Baixa al igual que els de consum

 

Segons dades d’ Eurostat , l’ Agència Estadística Europea , els preus de producció industrial continuen a la baixa. Solament el darrer mes varen caure un 0,3% a la Eurozona i un 0,2% en el conjunt de la UE.

A tall d’ exemple , si agafem com a base 100 els preus de l’ any 2010 , a l’ Estat Espanyol els preus eren 109,9 al Abril de 2013 , i l’ abril passat eren de 102,1 . Les mateixes xifres pel conjunt de l’ Eurozana eren 108,5 i 100,3. Una mica menys pronunciada la caiguda que en el conjunt de la Unió Europea , que va ser de 109 a 100,4. I sempre considerant el interval abril 2013 a abril 2016.

 

Accés als Preus industrials a la Unió Europea.