El Monitor de la Transformació digital a Europa

El Monitor de Transformació Digital pretén fomentar la base de coneixement sobre l’estat de la situació i l’evolució de la transformació digital a Europa. Proporciona eines per examinar les tendències clau en la transformació digital; tot oferint una visió sobre estadístiques i iniciatives per donar suport a la transformació digital, així com informes sobre oportunitats industrials i tecnològiques clau i reptes.

 

Accés al Monitor de la Transformació digital a Europa ( en anglès )