El Govern proposa 27 projectes catalans emblemàtics per optar als recursos del fons Next Generation EU

 

S’han escollit entre més de 542 propostes presentades per administracions públiques, empreses privades, consorcis i entitats del tercer sector

Les iniciatives s’orienten a transformar l’actual model productiu català en un de més pròsper, inclusiu, resilient i sostenible

 

D’entre les 542 iniciatives presentades per l’Administració (Generalitat i ens locals), empreses privades, consorcis i entitats del tercer sector -els quals han tramès les seves propostes a través de les bústies electròniques habilitades per la Generalitat amb aquesta finalitat i que es mantindran obertes per rebre propostes fins que el Govern de la Generalitat i l’Executiu estatal facin públiques les convocatòries inicials per sol·licitar els fons- s’han seleccionat 27 projectes emblemàtics d’àmbits diversos que, d’una banda, tenen capacitat per augmentar la competitivitat i el potencial de desenvolupament de Catalunya; i que, de l’altra, poden estimular els canvis profunds que necessita l’economia per tal de transformar l’actual model productiu català en un de més pròsper, inclusiu, resilient i sostenible. Com veureu, el Next Generation Catalonia també recull altres projectes destacats identificats, així com un recompte de projectes empresarials rebuts i altres iniciatives que també podrien ser susceptibles de ser finançades amb fons europeus.

 

Tenint present l’important pes de les petites i mitjanes empreses a Catalunya, es destaca també la necessitat que els ajuts europeus arribin a les mateixes, recollint el compromís de vetllar per tal que les pimes puguin accedir als fons, ja sigui amb la seva participació en aquests projectes estratègics o bé promovent que s’habilitin convocatòries específiques a les quals tinguin accés.

 

Com s’indica i podeu consultar en el document annex, els 27 projectes seleccionats inicialment estan alineats amb els 7 flagships (reptes comuns als quals s’enfronten els estats membres) establerts per la Comissió Europea per classificar els projectes susceptibles de rebre la dotació econòmica, i alhora són coherents amb les 10 polítiques palanca del Pla Estatal de Recuperació, Transformació i Resiliència definit pel Govern estatal per potenciar la transició digital i ecològica.

 

Més informació aquí

 

next-generation-catalonia

 

Infografia Next Generation Catalonia