El Govern aprova un decret llei que simplifica i agilita els tràmits necessaris per gestionar els recursos europeus del Next Generation EU a Catalunya

 

El Govern ha donat llum verda al Decret llei pel qual s’aproven mesures urgents per a la implementació i gestió dels fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (en endavant MRR) i del Fons REACT-UE (en endavant FR-UE)per a l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic. L’objectiu és adaptar la normativa per preparar i capacitar l’administració catalana i les entitats del seu sector públic, inclòs l’àmbit universitari, i dotar-la dels mitjans, recursos i procediments necessaris per garantir una gestió eficient i transparent dels fons europeus Next Generation EU, un instrument aprovat pel Consell Europeu al juliol del 2020 per fer front als danys causats per la crisi de la Covid-19, amb un pressupost de 750.000 milions d’euros.

 

Més informació aquí

 

Decret Llei 5/21