El Global Trade Helpdesk (GTH)

El Global Trade Helpdesk (GTH) és una iniciativa multinacional dirigida conjuntament per la ITC, la UNCTAD i l’OMC que té com a objectiu simplificar la investigació de mercat per a les empreses i, especialment, les micro, petites i mitjanes empreses (MIPYME), mitjançant la integració de la informació comercial i empresarial en un únic portal en línia. La iniciativa es basa en els serveis existents de les TIC, de la UNCTAD i de l’OMC, així com d’organitzacions associades, incloent la FAO, el BID, l’AFDB,  entre d’altres, per proporcionar una solució integrada que posi al servei de l’empresa la informació comercial global. al voltant del món. Utilitzant GTH, les empreses poden comparar la demanda dels seus productes entre mercats, explorar aranzels i altres condicions d’accés al mercat, accedir a detalls sobre els compradors, navegar per processos d’exportació nacionals i trobar socis comercials.

Durant els anys següents, la iniciativa continuarà expandint i integrant la intel·ligència comercial reforçant vincles amb fonts d’informació nacionals i internacionals per proporcionar la informació més completa possible als exportadors mundials.

 

Abordar els reptes d’informació per a les MIPYMES

L’accés al comerç i la intel·ligència de mercat és fonamental per exportar amb èxit. No obstant això, les microempreses, petites i mitjanes empreses (MIPYME) sovint no tenen recursos i habilitats per adquirir i processar informació relacionada amb el comerç. Això els posa en desavantatge i els impedeix explorar oportunitats comercials.

Per abordar  asimetries d’informació freqüents que dificulten la competitivitat de les MIPYMES, la GTH reuneix informació crucial de totes les agències en un format fàcil d’usar per millorar l’accés a la informació per a les MIPYMEs i per proporcionar accés a recursos crucials que els permetin convertir-se en exportadors actius.

 

Accés al Global Trade Helpdesk