Doing Business 2015

 

.El Grup Banc Mundial ha presentat l’edició número 12 de la seva publicació insígnia Doing business que analitza les regulacions que afavoreixen i que restringeixen l’activitat empresarial en una comparativa de 189 economies. Té en compte els aspectes següents: obertura d’una empresa, permisos de construcció, obtenció d’electricitat, registre de propietats, obtenció de crèdit, protecció dels inversionistes minoritaris, pagament d’impostos, comerç transfronterer, acompliment dels contractes i resolucions d’insolvències. La regulació del mercat de treball no està inclosa en l’edició d’enguany. El rànquing l’encapçala Singapur, seguida de Nova Zelanda i Hong Kong. Espanya escala 19 llocs respecte l’any anterior i se situa en la posició 33, per sota de França i Polònia. Segons l’informe, Espanya millora especialment en la reducció del temps i dels tràmits necessaris per a la creació d’una empresa gràcies a la finestreta única. Tanmateix els canvis metodològics introduïts en l’estudi també han afavorit aquest resultat.

 

http://espanol.doingbusiness.org/