Cupons a la Innovació : Obertura de convocatòria Ajut

 

Obertura de la convocatòria d’ajut de Cupons a la Innovació. Es tracta d’uns cupons de descompte econòmic directe que es poden utilitzar per cobrir els costos dels projectes d’innovació i tecnologia, a través dels proveïdors acreditats per ACCIÓ. Aquests proveïdors han passat el procés oficial d’acreditació d’ACCIÓ i garanteixen uns serveis de qualitat, orientats específicament a les necessitats de l’empresa.

 

Les principals característiques són les següents:

 

 • Beneficiaris:
  • Cupons d’innovació i tecnologia: Empreses amb establiment operatiu a Catalunya que tinguin una plantilla d’entre 5 i 100 treballadors en el mes anterior al de la presentació de la sol·licitud.
  • Cupons d’ecoinnovació: Empreses amb establiment operatiu a Catalunya que tinguin una plantilla d’entre 3 i 100 treballadors en el mes anterior al de la presentació de la sol·licitud.

 

 • Tipologia de cupons i serveis subvencionables:
  • Cupons  de tecnologia, per desenvolupar noves solucions tecnològiques:
   • Estudis de Vigilància tecnològica i d’estat de la tècnica
   • Estudis de viabilitat  tecnològica i industrial
   • Desenvolupament tecnològic
   • Testeig i validació experimental

 

 • Cupons d’innovació, per dissenyar nous productes o per millorar el model d’innovació:
  • Conceptualització de nous productes/serveis
  • Millora del model d’innovació a l’empresa

 

 • Cupons d’ecoinnovació, per desenvolupaments de projectes més amables amb el medi ambient:
  • Anàlisi  dels processos  productius  i identificació  de millores  ambientals
  • Ecodisseny de productes i serveis
  • Prevenció i valorització de residus
  • Foment de nous models de negoci vinculats a l’economia verda i circular

 

 • Cost subvencionable:
  • Cupons  de Tecnologia: El cost subvencionable màxim serà de 15.000 euros. La intensitat de l’ajut serà d’un màxim del 80% del cost del servei amb un màxim d’ajut de 6.000 euros.
  • Cupons d’Innovació i Ecoinnovació: El cost subvencionable màxim serà de 10.000 euros. La intensitat de l’ajut serà d’un màxim del 80% del cost del servei amb un màxim d’ajut de 4.000 euros.

 

 • Termini: Fins al 14 de desembre del 2016, o fins a l’exhauriment de la dotació pressupostària.

 

Els serveis subvencionables podran ser realitzats únicament per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

 

El procediment de concessió serà el de concurrència no competitiva i les sol·licituds es resoldran per ordre d’entrada dels expedients al registre i fins a l’exhauriment de pressupost. Per tant, us recomanem que si aquest ajut és del vostre interès, formalitzeu la sol·licitud com més aviat millor en aquest enllaç.

 

Els serveis que es presentin per obtenir aquests ajuts s’hauran d’iniciar a partir de la recepció de la resolució de concessió i hauran de finalitzar en un termini màxim de 6 mesos.

 

Trobaràs més informació en la següent documentació: