Convocatòria d’ajuts ICEX Next per a la iniciació i consolidació de l’exportació de les empreses per a 2021

 

El programa ICEX Next té la finalitat d’introduir i consolidar la cultura exportadora en les pimes perquè aquesta passi a formar part de la seva estratègia empresarial.

 

La present convocatòria, cofinançada pel FEDER, té l’objectiu de consolidar el creixement internacional de les pimes espanyoles que comptin amb un projecte competitiu i/o facilitar la revisió de l’estratègia internacional a empreses afectades per canvis en les condicions dels seus mercats habituals.

 

Es podran beneficiar de les subvencions les empreses espanyoles amb potencial exportador que desitgin iniciar, consolidar o reorientar la seva estratègia internacional i que reuneixin els diferents requisits establerts a les bases reguladores.

 

Les despenses subvencionables s’agrupen en dos blocs:

 

  • Assessorament personalitzat d’ICEX Next
  • Despeses de prospecció i promoció internacional, de desenvolupament de la xarxa comercial exterior i de contractació de personal del departament internacional (màxim de 20.000 euros)

 

Es realitzaran set procediments de selecció successius segons el següent calendari de períodes de presentació de sol·licituds:

 

  • Procediment 1: des de l’1 al 28 de febrer al de 2021

Pressupost: 2,5M €

 

  • Procediment 2: de l’1 al 31 de maig del 2021

Pressupost: 2,5M €

 

  • Procediment 3: de l’1 al 30 de setembre del 2021

Pressupost: 2M €

 

  • Procediment 4: de l’1 al 31 de desebre del 2021

Pressupost: 2M €

 

 

Pressupost: 9.000.000,00 €

 

Convocatòria ICEX-NEXT

 

Bases Reguladores ICEX-NEXT

 

Pagina web Programa ICEX-NEXT