Blog

Tag: AJUTS INTERNACIONALITZACIO

Convocatòria d’ajuts ICEX Next per a la iniciació i consolidació de l’exportació de les empreses per a 2021

Convocatòria d’ajuts ICEX Next per a la iniciació i consolidació de l’exportació de les empreses per a 2021   El programa ICEX Next té la finalitat d’introduir i consolidar la cultura exportadora en les pimes perquè aquesta passi a formar part de la seva estratègia empresarial.   La present convocatòria, cofinançada pel FEDER, té l’objectiu de consolidar el creixement internacional de les pimes espanyoles que comptin amb un projecte competitiu i/o facilitar la revisió de l’estratègia internacional a empreses afectades per canvis en les condicions dels seus mercats habituals.   Es podran beneficiar de les subvencions les empreses espanyoles amb potencial exportador […]