Competitivitat Regional a la UE

La competitivitat ha estat una qüestió important en l’agenda de la UE durant diverses dècades. Entès d’una manera més integral -incloent tant la productivitat com la prosperitat pot ser vist com una forma de crear condicions  comercials favorables per a les empreses i augmentar els nivells de vida de la població. Recolzar la competitivitat, especialment en el cas de les nacions i regions, requereix crear condicions per desenvolupar la infraestructura  necessària, capital humà, tecnologia i mercats eficients que puguin ajudar a atreure talent i inversió. En l’edició de 2016 del seu Índex de Competitivitat Regional, la Comissió Europea presenta un rànquing de regions segons el seu atractiu, tant per a les empreses com per als residents. Aquesta visió més àmplia de la competitivitat pot tenir repercussions en les decisions polítiques i en l’elecció de les prioritats d’inversió.

The EU Regional Competitiveness Index 2016

 

Competitivitat Regional a la UE