Blog

Tag: COMPETTITVITAT

Competitivitat Regional a la UE

  Competitivitat Regional a la UE La competitivitat ha estat una qüestió important en l’agenda de la UE durant diverses dècades. Entès d’una manera més integral -incloent tant la productivitat com la prosperitat pot ser vist com una forma de crear condicions  comercials favorables per a les empreses i augmentar els nivells de vida de la població. Recolzar la competitivitat, especialment en el cas de les nacions i regions, requereix crear condicions per desenvolupar la infraestructura  necessària, capital humà, tecnologia i mercats eficients que puguin ajudar a atreure talent i inversió. En l’edició de 2016 del seu Índex de Competitivitat […]