Paquet de primavera del Semestre Europeu 2017: la Comissió formula recomanacions específiques per país

Brussel·les, 22 de maig de 2017

Paquet de primavera del Semestre Europeu 2017: la Comissió formula recomanacions específiques per país

Els Estats membres han d’aprofitar l’oportunitat que ofereix la reactivació econòmica per realitzar reformes estructurals, impulsar la inversió i reforçar les seves finances públiques. Les prioritats varien al llarg de la UE, però és vital realitzar majors esforços a tots els nivells per aconseguir un creixement més integrador, sòlid i sostenible.
La Comissió Europea presenta avui les seves recomanacions específiques per país (REP) de 2017, en les quals exposa les orientacions en matèria de política econòmica que dirigeix a cada Estat membre pels 12 a 18 propers mesos. L’economia de la UE i de la zona de l’euro està demostrant la seva solidesa, però continua havent-hi desafiaments tals com el lent creixement de la productivitat, les conseqüències de la crisi —inclosa la persistència de desigualtats— i la incertesa derivada fonamentalment de factors externs. Així doncs, la Comissió demana als Estats membres que utilitzin aquesta oportunitat per reforçar els mecanismes fonamentals de les seves economies mitjançant l’aplicació de les prioritats econòmiques i socials definides de forma comuna a nivell europeu: foment de la inversió, continuació de les reformes estructurals i garantia de l’adopció de polítiques pressupostàries responsables. Es presta especial atenció als desafiaments i prioritats per a la zona de l’euro.

 

Recomanacions específiques per país de 2017
L’economia europea ha demostrat la seva resistència enfront de reptes significatius. La taxa de creixement tant en la UE com a la zona de l’euro va ser de gairebé el 2 % en 2016, les finances públiques estan millorant i es registra una xifra rècord de gairebé 233 milions de persones emprades. La desocupació es troba en el seu nivell més baix des de 2009 i les inversions excedeixen els nivells anteriors a la crisi en alguns dels Estats membres, entre altres coses amb l’ajuda del Pla d’Inversions per a Europa, el denominat Pla Juncker. No obstant això, el lent creixement de la productivitat i les conseqüències de la crisi, en particular les disparitats entre països, segueixen pesant en l’economia, així com la incertesa derivada sobretot de factors externs.

 

Comunicat de Premsa de la Comissió Europea sobre les recomanacions específiques per pais ( en castellà )

 

Recomanacions específiques de la Comissió Europea a l’ Estat espanyol ( en anglès )