Blog

Tag: RECOMANACIONS A ESPANYA

La Comissió formula recomanacions específiques per país : Recomanacions per Espanya

Paquet de primavera del Semestre Europeu 2017: la Comissió formula recomanacions específiques per país Brussel·les, 22 de maig de 2017 Paquet de primavera del Semestre Europeu 2017: la Comissió formula recomanacions específiques per país Els Estats membres han d’aprofitar l’oportunitat que ofereix la reactivació econòmica per realitzar reformes estructurals, impulsar la inversió i reforçar les seves finances públiques. Les prioritats varien al llarg de la UE, però és vital realitzar majors esforços a tots els nivells per aconseguir un creixement més integrador, sòlid i sostenible. La Comissió Europea presenta avui les seves recomanacions específiques per país (REP) de 2017, en […]