La Comissió Europea posa en marxa un grup de reflexió sobre la globalització

Segons l’anunciat en el Llibre Blanco sobre el futur d’Europa, presentat l’1 de març, la Comissió publica el 10 de maig el seu document de reflexió sobre la canalització de la globalització.
El document presentat part de la base d’una valoració equilibrada dels avantatges i inconvenients de la globalització i té per objecte engegar un debat sobre la manera en què la UE i els Estats membres poden modular tal fenomen amb visió prospectiva i en benefici de la qualitat de vida dels ciutadans europeus.
El document de reflexió avalua totalment el que la globalització ha aportat a la UE. El cas és que, si bé és cert que la globalització ha beneficiat àmpliament a la UE, també ha portat amb si nombrosos reptes. A tot el món, la globalització ha ajudat a centenars de milions de persones a sortir de la pobresa i ha permès que els països més pobres recuperin part del seu retard.
En la UE, el comerç mundial ha impulsat el creixement econòmic de la Unió; així, cada 1 000 milions EUR d’exportacions addicionals garanteixen 14 000 llocs de treball. L’abaratiment de les importacions també és beneficiós, en particular per a les llars més pobres. No obstant això, aquests beneficis no tenen caràcter automàtic ni es distribueixen de manera uniforme entre els ciutadans. Europa també es veu afectada pel fet que no tots els altres països comparteixen les mateixes normes en matèria d’ocupació,seguretat o medi ambient, en detriment de la capacitat de les empreses europees per competir amb els competidors estrangers en termes de preu, exclusivament; aquest fenomen pot donar lloc a tancaments de fàbriques, pèrdues d’ocupació o pressions a la baixa sobre les condicions laborals i salarials dels treballadors

 

 

Document de reflexió sobre la Globalització , de la Comissió Europea