Certificats preferencials de la Unió Europea amb els seus socis comercials durant crisi COVID-19

 

El Dep. D’Duanes i II.EE de l’AEAT ha publicat la Nota Informativa 09/2020, sobre la implementació de les disposicions d’origen dels règims preferencials de la Unió Europea amb els seus socis comercials.

Aquesta Nota assenyala les mesures extraordinàries que adoptarà la Comissió Europea per assegurar la correcta aplicació dels règims comercials preferencials mentre duri la crisi sanitària global.

Aquestes mesures, aplicables entre els estats membres i els socis comercials que estiguin interessats, busquen solucionar la impossibilitat de proporcionar als operadors els certificats d’origen en paper (Form-A, EUR.1 i / o EUR-MED) i els certificats ATR .

En el cas de les exportacions, s’insta els operadors a fer el major ús possible de la figura de l’exportador autoritzat, inclosa en la majoria dels acords comercials preferencials signats per la UE. De no posseir la figura d’exportador autoritzat, podrà tramitar-se davant l’AEAT sent atesa la sol·licitud amb caràcter prioritari.

 

Més informació sobre les certificacions