Cercador d’ aranzels i normes d’ origen Global

 

Sobre el Cercador de normes d’origen

http://findrulesoforigin.org/home/index

 

El “Cercador de Regles d’ Origen “ proporciona accés fàcil a la base de dades del CCI de normes d’origen i origen en els acords comercials. Combinada amb les bases de dades d’aranzels i acords comercials que el Mapa d’accés al mercat de ITC manté de forma contínua des de 2006, es tradueix en una sinergia d’intel ligència de mercat exclusiva que permet a les empreses beneficiar-se dels acords de lliure comerç a nivell mundial. La base de dades de normes d’origen conté actualment dades de més de 70 acords comercials experimentats per 85 països i règims no preferents de la UE, els EUA i Suïssa. Aquesta base de dades del ITC sobre normes d’origen s’amplia contínuament per incloure nous acords comercials, amb l’objectiu final de cobrir tots els acords de lliure comerç i els règims preferencials que actualment són actius al món (més de 400).

 

 

Per què utilitzar el Cercador Regles d’origen ?

Mitjançant una simple funció de recerca, com a màxim, el nivell de producte més detallat, el Cercador permet obtenir informació immediata sobre els acords comercials disponibles, els avantatges aranzelaris i les regles d’origen específiques del producte corresponents. Els resultats mostrats s’acompanyen de glossaris i d’informació legal addicional extreta directament dels textos dels acords.

La característica de comparació i la informació detallada que es mostra en un format estandarditzat permeten a les PIME realitzar investigacions de mercat de forma instantània i concisa sense haver de passar per centenars de pàgines de textos legals complicats en diferents formats segons un país i un acord.

 

Fonts de les dades

El ITC extreu tota la informació sobre normes d’origen directament dels textos originals dels acords comercials. Cada regla d’origen específica del producte es codifica en un criteri de sistema universal d’origen seguint la literatura existent i la pràctica comuna sobre les regles d’origen. La informació sobre els aranzels i els acords comercials prové del Market Access Map (www.macmap.org), que també és contínuament mantingut i actualitzat per ITC des de 2006.

 

http://findrulesoforigin.org/home/index