Catalunya és la primera regió d’Europa en nombre de pimes que han captat ajuts per a projectes d’innovació de la Comissió Europea (CE). Segons dades d’ACCIÓ, en total, 246 petites i mitjanes empreses i startups catalanes han obtingut per concurrència competitiva 108 milions d’euros del programa SME Instrument de la CE, que va començar el 2014 i que ha finalitzat aquest 2020 en el marc de l’Horizon 2020. 

Per volum de finançament captat, els 108 milions d’euros que han aconseguit les pimes catalanes representen el 3,8% del total del pressupost concedit. D’aquesta manera, Catalunya ha concentrat el 27,7% del volum obtingut per l’Estat espanyol i el 26,4% del nombre d’empreses. 

Les 246 pimes catalanes que han captat fons de l’SME Instrument -que en global ha comptat amb un pressupost de gairebé 3.000 milions d’euros- han obtingut ajuts directes d’entre 50.000 euros i 2,5 milions d’euros per empresa per dur a terme estudis de viabilitat del seu pla de negoci o desenvolupar les proves pilot necessàries per portar la seva tecnologia al mercat. 

En el marc de l’Horizon Europe Week, ACCIÓ ha llançat una nova plataforma digital per recollir oportunitats d’innovació i comerç internacional amb l’objectiu de fomentar la cooperació entre empreses catalanes. Anomenada ‘Catalonia Open Challanges, de moment ja recull més de 100 oportunitats concretes on empreses i organismes internacionals busquen solucions innovadores, cerques de socis per a projectes de recerca i desenvolupament, licitacions internacionals on les empreses catalanes poden participar i, també, empreses de tot el món que busquen proveïdors de qualsevol branca de la indústria. 

Pots accedir al conjunt d’oportunitats en R+D+I, Internacionalització i Open Innovation al CHALLENGE MARKET PLACE