Canvis en el sistema de control a la importació de productes industrials al Marroc a partir d’l’1 de febrer

 

Gener – 2020 | Oficina Econòmica i Comercial a Rabat |

 

El Ministeri d’Indústria del Marroc en el marc de la Llei nº 24-09 relativa a la seguretat dels béns i serveis ha anunciat que el control a la importació dels productes industrials serà externalitzat a partir d’l’1 de febrer a tres organismes certificadors: Applus, Bureau Veritas i Tüv Rheiland. Aquests controlaran aproximadament el 80% dels productes en origen i un 20% en destinació.

 

Els productes industrials (no s’inclouen els productes alimentaris ni els farmacèutics) són dividits en dos grups: productes controlats en destí i productes controlats en origen.

 

Els exportadors de este últim tipo de productes s’han d’adreçar-se a un dels 3 organismes certificadors. El control és realitzarà per Càrrega i els tarifes s’aplicaran sobre el valor FOB dels productes sotmesos a control. Depenent de la Qualificació de l’exportador, hi haura 3 Possibles circuits (A, B i C), amb Diferents tarifes i Requisits (control documental, presa de mostres, inspecció física, etc.). Les Proves, si s’escau, és realitzaran a els laboratoris d’origen i a els Resultats podran estar en anglès. No obstant aixó, a els documents per a la duana, com la declaració De conformitat de l’importador o de Fabricant, Hauran d’estar en francès o en àrab.

 

Tots els tràmits d’importació seguiran realitzant-se a través de la plataforma Portnet. Els comerciants de productes controlats en origen Hauran, obligatòriament, especificar en el Moment d’introduir el dossier d’importació a la plataforma Portnet, quin dels 3 organismes a els ha atorgat el Certificat De conformitat.

 

Els terminis de l’Període transitori per a la certificació de productes en origen seran a partir de l’1 de febrer (data d’expedició) i Fins el 19 d’abril (data d’arribada a l’Marroc).

 

Més informació a la pàgina web de Ministeri d’Indústria o contactant amb Applus, Bureau Veritas o Tüv Rheiland.

 

Llista de Productes controlats

 

Surveillance de Marche ( pàgina del Ministeri Marroc )