BREXIT : El periòde transitori acaba en menys de 6 mesos

 

El periòde de transició del BREXIT va començar el passat 31 de gener i s’ acaba el 31 de desembre de 2020. Comportarà molts canvis regulatoris i de operativa comercial ( es necessitarà nomenament de responsables , canviaràn llicencies i autoritzacions , i afectarà gairebé tots els sectors industrials. La politica aranzelària encara no està definida.

Per estar informats recomanem :

https://www.gov.uk/transition

 

I els serveis de ACCIÓ ( termòmetre BREXIT i Altres Serveis específics )

https://brexit.accio.gencat.cat/register     

 

http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/internacionalitzacio/serveis-sectorials-i-especialitzats/finestreta-brexit/