Barometre Cambra Març 2021

Després d’un any de pandèmia, ha quedat palès com l’economia evoluciona al ritme de les restriccions adoptades per contenir l’expansió del virus. Els indicadors més avançats com la mobilitat de persones o despesa en TPV mostren una desacceleració de les caigudes gràcies al relaxament de les mesures les darreres tres setmanes. Tanmateix, l’ocupació efectiva i el teixit empresarial mostren signes de deteriorament al febrer. En paral·lel, la indústria es dinamitza i la recuperació econòmica de mercats com el xinés empenyen la recuperació del sector exterior el darrer mes.

 

 

Baròmetre Cambra_Març_2021