Avís important : Perspectives de baix creixement econòmic global segons la OCDE

 

 

 • La perspectiva global s’ha convertit en cada cop més fràgil i incerta. Es preveu que el creixement global es redueixi fins al 2,9% el 2019 i el 3% el 2020.

 

 • Aquests serien els índexs de creixement anual més febles des de la crisi financera, amb els riscos a la baixa.  La reducció de les tensions de la política comercial està afectant cada cop més la confiança i la inversió, que afegeixen la incertesa de les polítiques, pesen el sentiment de risc en els mercats financers i posen en perill les perspectives de creixement futur.

 

 • El creixement ha estat revisat a la baixa a gairebé totes les economies del G20 durant el 2019 i el 2020, en particular les més exposades a la caiguda del comerç i la inversió mundials que ha establert aquest any

 

 • La interrupció del comerç i les cadenes de subministrament transfrontereres suposa un efecte important en la demanda, però també té costos de creixement a llarg termini reduint la productivitat i els incentius a la inversió.

 

 • Fins ara, la producció del sector de serveis s’ha mantingut a causa de la forta demanda del consumidor, però la debilitat permanent dels sectors de fabricació debilitarà la demanda de treball, els ingressos i les despeses de les llars.

 

 • S’espera que el creixement a la Xina es moderi gradualment, però s’intensifiquen els riscos d’una desacceleració més forta i d’un període prolongat de demanda d’importació molt feble.

 

 • Es manté una incertesa substancial sobre el moment i la naturalesa de la retirada del Regne Unit de la Unió Europea. Una sortida sense repartiment seria costosa a curt termini, cosa que pot impulsar el Regne Unit a la recessió el 2020 i reduir considerablement el creixement a Europa.

 

 • Les vulnerabilitats importants del mercat financer romanen de les tensions entre alentir el creixement, l’elevat deute i deteriorar la qualitat del crèdit.  L’esforç col·lectiu és urgent per aturar la creació de tarifes i subvencions que distorsionen el comerç i restaurar un sistema transparent i previsible basat en regles que incentivi les empreses a invertir.

 

 • La política monetària hauria de mantenir-se altament acomodada a les economies avançades, però l’efectivitat de la política monetària acomodatícia es podria millorar si s’acompanya d’un suport més fort de la política fiscal i estructural.

 

 • La política fiscal ha d’assumir un paper més important en el suport del creixement de les economies avançades. Un tipus d’interès excepcionalment baix proporciona l’oportunitat d’invertir en infraestructures que admetin la demanda a curt termini i que ofereixi beneficis per al futur.

 

 • En totes les economies és necessària una ambició de reforma estructural més gran que ajudi a compensar l’impacte dels impactes negatius de l’oferta derivats de les restriccions creixents en el comerç i la inversió transfronterera i milloren el nivell i el nivell de vida a mitjà termini.

 

 • A la zona de l’euro, l’ús de polítiques fiscals i estructurals al costat de la política monetària seria més eficaç per al creixement i crearia menys distorsions financeres que continuar confiant principalment en la política monetària.

 

 

OECD IEO106 Handout Final

 

OECD Interim Economic Outlook September 2019 FR