El Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital (MINECO) llança els ajuts 2021 destinats a projectes de recerca i desenvolupament en intel·ligència artificial i altres tecnologies digitals i la seva integració en les cadenes de valor. 

Aquests ajuts s’emmarquen dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència espanyol, en concret en el seu Component 16 Estratègia Nacional d’Intel·ligència Artificial i estan finançats, sempre que sigui possible, pel Mecanisme de Recuperació i Resiliència, instrument principal dels fons Next Generation EU. 

 

Els ajuts finançaran projectes de recerca industrial i de desenvolupament experimental. S’inclouen les actuacions relacionades amb el desenvolupament i l’emprenedoria tecnològica enfront a reptes de la societat, de forma que fomentin el desenvolupament dels coneixements i tecnologies necessaris per abordar i buscar solucions a problemes complexos associats a aquests reptes, incorporant la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació en sentit ampli. 

 

Algunes de les tecnologies digitals objecte dels ajuts són:  

A) intel·ligència artificial:machine learningdeep learningneural networks 

B) Internet de les Coses

C) Tecnologies de processament massiu de dades i informació (Open/Linked/Big Data)

D) Computació d’alt rendiment (high performance computing) 

E) Computació al núvol

F) Processament del lenguatge natural 

G) Ciberseguretat; biometria i identitat digital

H) Blockchain

I) Robòtica

J) Realitat virtual i augmentada, efectes especials i simulació

K) Impressió 3D i fabricació additiva

 

Poden ser beneficiàries dels ajuts les empreses, incloses pimes i micropimes.  

Es finançaran projectes de recerca industrial amb un pressupost mínim de 500.000€ i màxim de 10.000.000€ i projectes de desenvolupament experimental amb un pressupost mínim de 300.000€ i màxim 5.000.000€. 

 Els beneficiaris podran subcontractar part de l’execució del projecte, sempre que no superi el 40% de l’import del pressupost subvencionable. 

 El termini màxim per resoldre i notificar la Resolució de concessió dels ajuts no podrà excedir els 6 mesos des de la publicació de la convocatòria al BOE (08/09/2021). 

 Pressupost: 105.000.000€  

50.000.000€ (projectes recerca industrial) 

55.000.000€ (projectes desenvolupament industrial) 

 

Data límit: 09/10/2021 

Per a més informació, contacteu amb en Marc Rodríguez a mrodriguez@cambramanresa.org