Joves menors de 25 anys capacitats per ocupar diversos llocs de treball. Formats en el marc del programa PICE en TIC, ocupabilitat i habilitats socials i competències bàsiques (140 hores). Amb possibilitat d’incentius econòmics per a les empreses que els incorporin a la seva plantilla.

Per a més informació contacteu amb Josep Maria Monge a jmonge@cambramanresa.org