Fonts d'informació Empresarial

JOVES PER TREBALLAR AL SECTOR INDUSTRIAL

Joves menors de 25 anys formats en el marc del programa PICE en muntatge i reparació de sistemes pneumàtics i hidràulics, béns d’equip i màquines industrials (90 hores). També han rebut formació en TIC, ocupabilitat i habilitats socials i anglès. Amb possibilitat d’incentius econòmics per a les empreses que els incorporin a la seva plantilla. Per a més informació contacteu amb Josep Maria Monge a jmonge@cambramanresa.org


JOVES PER AL SECTOR DEL COMERÇ

Joves menors de 25 anys formats en el marc del programa PICE en qualitat en el servei i atenció al client en el comerç (60 hores). També han rebut formació en TIC, ocupabilitat i habilitats socials i anglès. Amb possibilitat d’incentius econòmics per a les empreses que els incorporin a la seva plantilla. Per a més informació contacteu amb Josep Maria Monge a jmonge@cambramanresa.org. 


JOVES PER AL SECTOR DE L’HOSTALERIA I LA RESTAURACIÓ

Joves menors de 25 anys formats en el marc del programa PICE en operacions bàsiques de restaurant i bar a l’escola Joviat de Manresa (acreditació de 90 hores del certificat de professionalitat). També han rebut formació en TIC, ocupabilitat i habilitats socials i anglès. Amb possibilitat d’incentius econòmics per a les empreses que els incorporin a la seva plantilla. Per a més informació contacteu amb Josep Maria Monge a jmonge@cambramanresa.org. 


JOVES PER A DIVERSOS LLOCS DE TREBALL

Joves menors de 25 anys capacitats per ocupar diversos llocs de treball. Formats en el marc del programa PICE en TIC, ocupabilitat i habilitats socials i competències bàsiques (140 hores). Amb possibilitat d’incentius econòmics per a les empreses que els incorporin a la seva plantilla. Per a més informació contacteu amb Josep Maria Monge a jmonge@cambramanresa.org. 


ADMINISTRATIUS EN COMERÇ INTERNACIONAL

Persones formades en comerç internacional (curs de 100 hores), capacitades per treballar en tasques administratives en empreses exportadores del sector industrial. Amb coneixements d’idiomes (anglès, francès, rus, ucraïnès, portuguès, àrab, hindi, romanès, etc.). Per a més informació contacteu amb Josep Maria Monge a jmonge@cambramanresa.org.