Joves menors de 25 anys formats en el marc del programa PICE en muntatge i reparació de sistemes pneumàtics i hidràulics, béns d’equip i màquines industrials (90 hores). També han rebut formació en TIC, ocupabilitat i habilitats socials i anglès. Amb possibilitat d’incentius econòmics per a les empreses que els incorporin a la seva plantilla.

Per a més informació contacteu amb Josep Maria Monge a jmonge@cambramanresa.org