La Cambra de Comerç de Manresa insta els diferents grups polítics municipals a facilitar l’aprovació incial del POUM el més aviat possible, per poder continuar avançant en el procés mitjançant el qual s’està definint el model de ciutat que tindrem a llarg termini. La Cambra considera que l’aprovació inicial és imprescindible per a què els ciutadans puguin disposar de tota la informació sobre les propostes que planteja el POUM i, d’aquesta manera, iniciar l’autèntica fase de debat públic, i que ha d’estar marcada per la seriositat, la transparència i la visió de futur.

Segons la Cambra, l’aprovació inicial no és el final d’un camí sinó l’inici d’un procés en què el pla podrà ser millorat gràcies a les aportacions de tothom. En aquest sentit, la Cambra es compromet a analitzar la proposta en profunditat i a fer-hi les aportacions pertinents, recollint la visió i els interessos de les diferents realitats empresarials que conviuen a la ciutat i que són representades per la Cambra. Segons la institució, el pla és una eina clau per afavorir totes les activitats econòmiques de la ciutat i per compatibilitzar els seus interessos, a vegades aparentment contraposats.

La Cambra demana als grups polítics que no encallin més el procés i que donin valor a tota la feina feta fins ara ja que, malgrat que la feina s’allargarà fins a la propera legislatura, la ciutat no es pot permetre començar de zero en un tema tan important per al seu futur.