Blog

Tag: SEGURETAT SOCIAL

Els fons de la Seguretat Social a Catalunya

Els fons de la Seguretat Social a Catalunya   El sistema de la Seguretat Social és més sostenible a Catalunya que al conjunt de l’Estat espanyol • En els darrers anys, l’envelliment progressiu de la població i la crisi han generat saldos negatius, però el dèficit per habitant a Espanya (389€ el 2016) dobla el de Catalunya (177€) • A Catalunya, els factors del mercat de treball que incideixen sobre els ingressos són més favorables: té més població que treballa i que cotitza, i uns salaris més alts • Des del 2013, el dèficit de les prestacions vinculades a cotitzacions […]


Cambra de Comerç de Manresa © Tots els drets reservats | Avís Legal