Blog

Tag: RESIDUS

Ajuts per a la reutilització i reciclatge de residus – Economia Circular

 Projectes de prevenció, de preparació per a la reutilització i reciclatge de residus. Modificació dels processos productius i aplicació de les millors tecnologies disponibles en instal·lacions de gestió de residus generats per tercers, que no estiguin previstes en el Pla municipal d’infraestructures i que tinguin per objecte:   A1. La prevenció dels residus generats en el mateix procés productiu de valorització.   A2. La valorització material dels residus generats per a la finalitat original del procés productiu que els genera o per a l’economia general, així com la separació eficient dels residus que en permeti la valorització posterior.   A3. La modificació o introducció […]


Cambra de Comerç de Manresa © Tots els drets reservats | Avís Legal