Blog

Tag: REACH

La Normativa REACH de la Unió Europea al teu abast

La Normativa REACH de la Unió Europea al teu abast REACH 2018 Si la seva empresa fabrica substàncies químiques o les importa des de fora de la EU en quantitats superiors a 1 tona i inferiors a 100 tones a l’any, té l’obligació de registrar-les abans del 31 de Maig de 2018. Les substàncies no registrades al mercat es consideraran il·legals. Cal doncs que comenceu ara amb la preparació del registre. L’ECHA (l’Agència Europea de Substàncies Químiques) ha elaborat un full de ruta per al registre REACH 2018 dividit en 7 fases.   Accés a la informació a través de […]


Nou termini registre REACH 2018

  Nou termini registre REACH 2018   ECHA ( Agència Europea )  ha elaborat un mapa de ruta amb 7 fases per realitzar el registre (veure pdf adjunt ). Actualment (idealment, però no necessàriament) les empreses que tenen obligació de registre haurien d’estar en la fase 3.Per a cada fase s’ha dissenyat material de comunicació específic: webinars i notes de premsa amb informació detallada i pràctica i enllaços a la web de la ECHA  per guiar a les empreses en cada fase del procés. Encara que s’ha definit un calendari amb les diferents fases, tota les informació i els webinars […]