Blog

Tag: FONS EUROPEUS

Jornada de Presentació HORIZON EUROPA realitzada pel CDTI els dies 2 i 3 de desembre

Jornada de Presentació HORIZON EUROPA realitzada pel CDTI els dies 2 i 3 de desembre HORIZON EUROPA es el programa de Impuls a la Recerca , el Desenvolupament i la Innovació que serà vigent a Europa entre el 2021 i el 2027 , nou periode pressupostari de la Unió Europea. Els seus fons es veuran complementats amb els de Next Generation EU. El CDTI , organisme estatal per a la promoció de la R+D+i va presentar els passats dies 2 i 3 de desembre a Madrid la operativa , organització i objectius d’ aquest programa.Podeu visualitzar els videos corresponents a […]


El plan “Next Generation EU” y las oportunidades para la empresa española

  El plan “Next Generation EU” y las oportunidades para la empresa española   Sessió del IESE sobre els Fons Europeus Next Generation amb intervencions entre d’ altres amb Andreu Mas-Colell i Xavier Vives ( Professor del IESE ) Adjuntem també document Policy Brief de ESADE “ Cinco Propuestas para una mejor absorción de los Fondos Europeos” Policy-brief-3-EsadeEcpol-fondos-europeos  


Com seran els fons europeus a partir de l’any 2021?

Com seran els fons europeus a partir de l’any 2021?   La Comissió Europea ha publicat el 2 de maig de 2018 la proposta de pressupost de la UE per al període 2021 a 2027, conegut amb el nom de Marc Financer Pluriennal (2021-2027). Aquesta proposta tradueix les prioritats polítiques de la Unió en termes financers per a aquest període i estableix els imports màxims de despesa per a cadascuna d’aquestes prioritats. També inclou les fonts d’ingressos o recursos propis de la UE. Aquest pressupost a llarg termini preveu 1.135.000 MEUR en compromisos (a preus de 2018), que correspon al […]