Blog

Tag: FONS EUROPEUS

El plan “Next Generation EU” y las oportunidades para la empresa española

  El plan “Next Generation EU” y las oportunidades para la empresa española   Sessió del IESE sobre els Fons Europeus Next Generation amb intervencions entre d’ altres amb Andreu Mas-Colell i Xavier Vives ( Professor del IESE ) Adjuntem també document Policy Brief de ESADE “ Cinco Propuestas para una mejor absorción de los Fondos Europeos” Policy-brief-3-EsadeEcpol-fondos-europeos  


Com seran els fons europeus a partir de l’any 2021?

Com seran els fons europeus a partir de l’any 2021?   La Comissió Europea ha publicat el 2 de maig de 2018 la proposta de pressupost de la UE per al període 2021 a 2027, conegut amb el nom de Marc Financer Pluriennal (2021-2027). Aquesta proposta tradueix les prioritats polítiques de la Unió en termes financers per a aquest període i estableix els imports màxims de despesa per a cadascuna d’aquestes prioritats. També inclou les fonts d’ingressos o recursos propis de la UE. Aquest pressupost a llarg termini preveu 1.135.000 MEUR en compromisos (a preus de 2018), que correspon al […]


Cambra de Comerç de Manresa © Tots els drets reservats | Avís Legal