Blog

Tag: Fiscalitat


Productivitat o repartiment de càrregues

Després d’una colla d’anys de crisi, estem en una situació global d’una certa millora econòmica, però no equilibrada. De tal manera que encara no podem dir que ja n’hem sortit. El sector turístic està donant alegries a certes zones del país, generant-hi una notable activitat econòmica. Però la seva distribució geogràfica és molt irregular, i en alguns indrets ja està arribant a nivells de saturació o amb efectes perversos per als habitants, amb la certesa que de cop i volta el flux de visitants pot oscil·lar notablement. Una part del comerç, sobretot als llocs més turístics, evoluciona bé, però a […]La fiscalitat desemmascara les voluntats

Per algú que arrisca el seu patrimoni tirant endavant una empresa, sigui servei, comerç, indústria, o qualsevol altra activitat que crea riquesa i feina, és encoratjador sentir promeses de suport públic a les seves iniciatives. Tot i que avui en dia d’ajuts econòmics directes no se’n poden esperar gaires, i arriba un moment que l’empresari acaba resignant-se a que, si més no, s’aixequin els obstacles continus a les seves iniciatives. Però calen altres condicions, que moltes vegades la pròpia administració trastoca. Hi ha casos flagrants d’inseguretat jurídica per canvis legals a mig partit, i decisions sobre infraestructures o preus regulats […]