Blog

Tag: FEDEA

Demografia empresarial a Espanya ,tendències i regularitats : el problema de la grandària

  Demografia empresrial a Espanya ,tendències i regularitats : el problema de la grandària   La reduïda grandària de l’empresa espanyola ens allunya dels nivells de productivitat dels països més desenvolupats de l’OCDE. Les polítiques públiques que afecten a les empreses han de dissenyar-se per afavorir el seu creixement. El teixit empresarial és el pilar sobre el qual s’assenta la capacitat innovadora i el creixement dels països. En l’estudi titulat “Demografia empresarial a Espanya: tendències i regularitats”, elaborat per José Carlos Fariñas i Elena Huergo per FEDEA, s’ofereix una actualització i un resum de les característiques de la demografia empresarial […]