La formació és una eina clau per captar i retenir talent a les empreses. Aquesta és una de les principals conclusions de la primera jornada de foment de la formació i l’ocupació al Bages, que ha tingut lloc aquest matí organitzada per la Cambra de Comerç de Manresa i el Consell Comarcal del Bages. La jornada ha reunit empreses, centres de formació i tècnics de l’administració per posar en comú necessitats, reptes i experiències d’èxit al voltant de la formació a les empreses.

Rosaura Alastruey, experta en networking professional, ha obert la sessió amb una ponència en què ha destacat el creixent valor que té la formació per als treballadors de les empreses. Ha dit que “està comprovat que un mateix professional, al llarg de la seva vida laboral, pot canviar fins a 9 vegades de professió”. En aquest sentit, ha assegurat que la formació és imprescindible per potenciar les habilitats que no podran ser substituïdes pels robots. Alastruey ha conclòs dient que cada empresa ha de trobar la seva pròpia fórmula per implementar la formació d’acord amb les seves necessitats.

Albert Giralt, d’Avinent, ha explicat com s’estructura la formació en aquesta empresa, que ofereix anualment més de 9.000 hores de formació al seu personal. Giralt ha destacat la col·labració amb les entitats de la comarca i ha posat en valor “la capacitat de formació que té aquest territori”. Com a experiència innovadora, Giralt ha exposat les sessions de formació que imparteixen els proveïdors d’Avinent a l’empresa de manera periòdica.

Joaquim Lavin, d’ICL Iberia, ha parlat de la creació d’un programa de formació dual per a miners a Súria, gràcies al qual l’empresa ha aconseguit nodrir-se dels professionals que necessita per continuar creixent. Segons Lavin, “es tracta d’una inversió amb un retorn espectacular” i ha apel·lat a la suma d’esforços entre empreses i entitats per tirar endavant projectes similars que no poden ser assumits per una petita i mitjana empresa.

La taula rodona final ha posat sobre la taula aspectes com el cost que té la formació per a l’empresa, la dificultat d’implementar la formació dual en un teixit empresarial molt atomitzat, i la necessitat de plantejar la formació com una eina estratègica de futur. Hi han participat representants de les empreses ICL, Maccion, Fundació Althaia, Selba, Denso, Maxion Wheels i Avinent. Els participants s’han emplaçat a continuar treballant conjuntament amb Cambra i Consell Comarcal per tal d’impulsar al territori una oferta formativa que doni resposta a les necessitats de les empreses.