Des d’avui 21 de setembre i fins al dimecres 27 de setembre a les 14.30 hores restarà obert el període de presentació de candidatures per l’agrupació d’electors de major aportació voluntària.
Els requisits per ser candidat són els mateixos que per a les eleccions per sufragi, més el compromís d’assumir una aportació econòmica per a la Cambra d’un import mínim anual de 450 € durant els 4 anys de legislatura.

En el supòsit que el nombre de candidats sigui superior al de places a cobrir, tindran preferència el que assumeixin una aportació voluntària de més import; i en cas d’empat en l’import de les aportacions voluntàries proposades tindrà preferència l’elector que tingui més antiguitat en el cens de Cambra.

Disposeu del formulari de candidatura per l’agrupació de majors aportadors a l’enllaç següent:
https://www.cambramanresa.cat/eleccions-2023/formularis-candidatures/