El Bages guanya empreses i ocupats per segon any consecutiu i es confirma, d’aquesta manera, la tendència a la recuperació econòmica iniciada l’any 2014. Així es desprèn de l’estudi “Creixement econòmic i activitat empresarial al Bages 2011-2015” elaborat per la Cambra de Comerç de Manresa amb el suport de l’Ajuntament de Manresa i la Diputació de Barcelona. El treball analitza la situació del teixit empresarial del Bages a partir de les dades comptables presentades per les empreses a finals de l’exercici 2015, el que permet tenir un retrat molt ajustat de la realitat del moment.

L’economia del Bages representa el 2015 prop del 2% de la del conjunt de Catalunya: té el 2,23% del nombre d’empreses del país, el 2,06% de l’ocupació i genera l’1,78% del Valor Afegit Brut català. En xifres totals, l’any 2015 el Bages tenia 11.131 empreses que ocupaven a 51.739 persones i van generar 2.740 milions d’euros de VAB. Una de les dades més destacables de l’evolució de l’economia comarcal és que l’ocupació augmenta en un 4,83% entre els anys 2014 i 2015. D’altra banda, l’estudi també posa de manifest un increment de la grandària de les empreses, una dada rellevant ja que té una repercussió directa en la seva competitivitat.

Un teixit industrial altament exportador

Com ja s’ha visualitzat en anteriors edicions de l’estudi, el sector industrial té un pes molt destacat en l’economia del Bages. I és que el VAB generat per la indústria representa el 3,7% del total català, més del doble del pes global que té l’economia del Bages dins de la catalana, que és de l’1,78%. A més, en el darrer exercici analitzat, la indústria guanya productivitat en relació a la resta de sectors econòmics.

El teixit industrial també està al capdavant de la internacionalització de l’economia bagenca. Segons l’estudi, un 21,7% d’empreses industrials exporten i en alguns sectors com el material de transport o la indústria química les empreses exportadores superen el 45% del total.

Millora la situació financera de les empreses

Una altra de les dades positives de l’estudi és que any 2015 les empreses del Bages redueixen l’endeutament respecte exercicis anteriors. Malgrat això, encara hi ha una quarta part de les empreses amb endeutaments per sobre del 81%, el que fa que siguin empreses en situació de risc.

Podeu consultar l’estudi complert clicant aquí.