Servei de tramitació del CIE (Codigo Impuesto Electrico)Reducció del 85% del Impost Elèctric per empreses amb cost elèctric superior  al 5% de les vendes.

 

La Cambra col·labora amb  per la tramitació del CIE (Codigo Impuesto Electrico). Des de el 01 de gener 2015, si el vostre consum elèctric representa més del 5% del cost producció, podeu demanar una reducció del 85% del impost elèctric.

(Això representa el 4,34% del cost de la factura elèctrica)

 

Segons el Real Decret 1074/2014 i la Llei 28/2014, s’amplia a altres empreses que en el seu procés productiu fan un ús intensiu de electricitat i  compleixen amb el requeriment anteriorment comentat.

 

El article 98.F diu :

 

f) Actividades industriales cuyas compras o consumo de electricidad representen al menos el 5 por ciento del valor de la producción

A estos efectos se entiende por:

– “Compras o consumo de electricidad”: el coste real de la energía eléctrica adquirida o consumida incluidos todos los impuestos, con la excepción del IVA deducible.

– “Valor de la producción”: estará constituido por el importe de la cifra de negocios, al que se adicionará la variación de existencias, de productos en curso y de productos terminados.

A estos efectos, el coste de un producto se define como la suma de las compras totales de bienes y servicios más los costes de mano de obra más el consumo del capital fijo. El coste se calcula por unidad en promedio.

El coste de la electricidad se define como el valor de compra real de la electricidad o el coste de producción de electricidad, si se genera en la propia empresa.

 

NOTA: El perfil d’ empreses a qui pot interessar aquest servei (amortització del cost en 2 mesos aprox.) és de consums elèctrics anuals superiors als 90.000 € i facturacions superiors a 2M €.

 

Contacte i més informació

Cambra de Comerç de Manresa

Àrea de comerç internacional –  Jaume Ferrer

Muralla del Carme 17-23 2ª Planta (Edifici Can Jorba),
08241 Manresa – (Barcelona) tel. 93 8724222 – fax 93 8727766. email: jferrer@cambramanresa.org

Més informació en el nostre web www.cambramanresa.com

 

La Cambra de Comerç de Manresa ha signat un Conveni amb 3ex4 per oferir aquests serveis a les empreses exportadores

 

BOE ley 28 2014