Blog

Tag: REDUCCIO IMPOST ELECTRIC

Servei de tramitació del CIE (Codigo Impuesto Electrico): Reducció del 85% del Impost Elèctric

  Servei de tramitació del CIE (Codigo Impuesto Electrico)Reducció del 85% del Impost Elèctric per empreses amb cost elèctric superior  al 5% de les vendes.   La Cambra col·labora amb  per la tramitació del CIE (Codigo Impuesto Electrico). Des de el 01 de gener 2015, si el vostre consum elèctric representa més del 5% del cost producció, podeu demanar una reducció del 85% del impost elèctric. (Això representa el 4,34% del cost de la factura elèctrica)   Segons el Real Decret 1074/2014 i la Llei 28/2014, s’amplia a altres empreses que en el seu procés productiu fan un ús intensiu […]