Memòria de Sostenibilitat ICL Iberia

 

La sostenibilitat s’integra en l’organització d’ICL Iberia com a un concepte clau en cada una de les activitats de la companyia. ICL Iberia està fortament vinculada al territori en el que opera i la incorporació d’aspectes ambientals i socials en la cadena de valor dels processos que es desenvolupen ha estat una aposta estratègica, especialment considerada en els últims anys.

Aquest compromís inclou el respecte a la legislació ambiental, a través de la incorporació de mesures de gestió que van més enllà del necessari per al seu estricte compliment, l’aplicació de pràctiques laborals exemplars, i la contribució i col·laboració en projectes d’interès general lligats al territori on tenim implantació.

Per aquesta raó, ICL Iberia manté programes d’optimització en l’ús de recursos, com el de millora de l’eficiència energètica a les instal·lacions, l’optimització dels consums d’aigua, la minimització de la generació de residus i programes encaminats a la seva valoració.

ICL Iberia té implementat un codi ètic en el que es defineixen les línies bàsiques per a mantenir una conducta ètica i responsable per part dels treballadors.

Entre les principals prioritats de la companyia destaquen les relacionades amb els aspectes vinculats a la Responsabilitat Social i la Sostenibilitat

  • Protecció a les persones
  • Protecció al medi ambient
  • Eficiència en l’ús de recursos (aigua i energia)
  • Incorporació de la sostenibilitat a la cadena de valor
  • Equitat en el treball
  • Excel·lència i millora constant
  • Diàleg amb els grups d’interès
  • Feina estable i de qualitat
  • Contribució a la comunitat

Una mostra d’aquests compromisos és l’obtenció i manteniment des de l’any 2007 de les certificacions Responsible Care, ISO 9001:2008 de Qualitat, ISO 14001:2004 de Medi Ambient, i OHSAS 18001:2007 de Prevenció de Riscos Laborals

 

Accés a la memòria de Sostenibilitat ICL Iberia