Blog

Tag: ICL IBERIA

Memòria de Sostenibilitat ICL Iberia

  Memòria de Sostenibilitat ICL Iberia   La sostenibilitat s’integra en l’organització d’ICL Iberia com a un concepte clau en cada una de les activitats de la companyia. ICL Iberia està fortament vinculada al territori en el que opera i la incorporació d’aspectes ambientals i socials en la cadena de valor dels processos que es desenvolupen ha estat una aposta estratègica, especialment considerada en els últims anys. Aquest compromís inclou el respecte a la legislació ambiental, a través de la incorporació de mesures de gestió que van més enllà del necessari per al seu estricte compliment, l’aplicació de pràctiques laborals exemplars, […]