Les cinquanta entitats que han denunciat la problemàtica que hi ha a Manresa pels elevats valors cadastrals i l’impacte que aquests tenen sobre l’Impost de Béns Immobles (IBI) han mantingut una ronda de trobades amb l’equip de govern i tots els partits polítics amb representació municipal, de la que es desprèn un consens entre tots els grups polítics per plantejar a la Gerència del Cadastre una nova ponència cadastral. Els diferents partits coincideixen amb les entitats en què si bé els coeficients correctors han contribuït a començar a rebaixar els valors mitjans, aquesta rebaixa no és suficient per corregir els greus desequilibris que tenen moltes valoracions.

En aquest sentit, les entitats han ofert el seu suport a l’equip de govern per demanar al Cadastre una nova ponència per a la ciutat de Manresa. Per la seva part, s’ha aconseguit el compromís de l’equip de govern de liderar les gestions amb aquest organisme i d’informar-ne al conjunt d’entitats.

Pel que fa a l’Impost de Béns Immobles, calculat en base als valors cadastrals, les forces polítiques han reconegut l’elevada pressió fiscal a la qual han de fer front els ciutadans i empreses de Manresa i han manifestat el seu desig de treballar per disminuir-la. Malgrat tot, la situació de les finances municipals ha impedit que es posi sobre la taula cap solució. És per això que les entitats signants del manifest demanen poder disposar de més informació sobre les partides pressupostàries de l’Ajuntament, que el procés de confecció dels nous pressupostos sigui realment participatiu, i que els grups treballin conjuntament per consensuar aquelles partides que realment serien revisables deixant al marge les pressions electorals.

En aquests moments s’està a l’espera de mantenir una nova reunió amb l’equip de govern per tal d’actualitzar l’estat de la situació.