Ajudar les empreses catalanes a obrir noves vies de negoci a Mèxic. Aquest és l’objectiu de la missió empresarial que durà a terme la Cambra a aquest país el proper mes de juny en el marc del Pla d’Acció Internacional de les cambres de comerç de Catalunya (PAI’22) i amb el suport d’ ACCIÓ, l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa a Catalunya. Les dates previstes són del 13 al 18 de juny.

La missió a Mèxic és oberta a empreses de tot Catalunya i està especialment adreçada als sectors de l’alimentació, la salut i els serveis sanitaris, els vins, caves i begudes, el sector retail, el de transformació digital i l’automoció. Les empreses que hi participin tindran una agenda de contactes individualitzada amb possibles clients, distribuïdors, socis comercials o proveïdors al país. A més, durant el viatge estaran acompanyats per un tècnic de la Cambra i se’ls farà un seguiment posterior per conèixer l’evolució dels contactes fets durant la missió. L’estudi de les necessitats de l’empresa, la programació de les agendes i el seguiment es fa conjuntament entre la Cambra i l’Oficina Exterior de Catalunya a Mèxic.

Webinar informatiu

Per explicar a les empreses interessades el funcionament d’aquesta acció i les possibilitats de negoci que ofereix Mèxic, el dia 2 de març es farà un webinar informatiu, que comptarà amb la participació de la directora de l’Oficina Exterior de Catalunya a Mèxic, Gabriela Gándara. L’assistència al webinar és gratuïta prèvia inscripció en aquest enllaç.

D’altra banda, el termini d’inscripció a la missió acaba el dia 31 de març.

Mèxic, un país d’oportunitats

Mèxic té una economia molt oberta, orientada en gran part cap a la manufactura, amb una àmplia xarxa d’acords de lliure comerç amb 46 països. Això fa que més del 90% del seu comerç exterior es faci sota aquestes condicions favorables. Actualment, el país gaudeix d’estabilitat macroeconòmica i política i el seu creixement previst és de l’1,7%.

Aquest any 2022, el Pla d’Acció Internacional de les Cambres ofereix a les empreses un ampli ventall d’accions de promoció internacional amb la possibilitat, i en funció de la situació puntual en cada mercat, que les agendes siguin ‘virtuals’ o ‘presencials al mercat de destí’. D’aquesta manera, es pot donar un servei de qualitat a les empreses i adaptat a les condicions del moment.