La Cambra de Comerç de Manresa i el Centre de Fomació Pràctica treballaran conjuntament per millorar l’accés a la formació contínua de les petites i micro empreses del Bages. Per aquest motiu, s’han afegit al projecte Forma Empresa50, impulsat pel Servei d’Ocupació de Catalunya a través del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, i que contempla la realització d’un seguit d’accions per facilitar que aquestes empreses utilitzin el crèdit de què disposen per realitzar accions de formació. La Cambra i el CFP són les úniques institucions de la comarca del Bages que s’han adherit a aquest programa.

Entre les accions que s’impulsaran tant des de la Cambra de Comerç com des del Centre de Formació Pràctica, hi ha l’assessorament personalitzat a les empreses en aquesta matèria, la gestió de les seves bonificacions, així com accions d’informació i difusió sobre el sistema de formació contínua i la importància d’aquesta en la competitivitat de les empreses. Aquestes accions estan especialment adreçades a empreses fins a 50 treballadors i que en el darrer any no hagin fet ús del crèdit per a formació.

Objectiu: incorporar noves empreses a la formació contínua
La formació de demanda es finança mitjançant l’aplicació d’un sistema de bonficacions a les quotes de la Seguretat Social que ingressen tant les empreses com les persones treballadores. L’objectiu de Forma Empresa50 és incorporar noves micro i petites empreses al sistema de formació de demanda, optimitzar la qualificació professional de les persones treballadores i consolidar la formació contínua com a eina de competitivitat al servei de les empreses catalanes.