La Cambra de Comerç de Manresa ha obert la convocatòria d’un nou programa que té per objectiu ajudar a la internacionalització de pimes i autònoms de la comarca del Bages a través d’accions de màrqueting digital. El programa porta per nom Xpande Digital i està finançat per la Unió Europea, la Cámara d’Espanya i ACCIÓ, l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa de la Generalitat de Catalunya. Les empreses que hi estiguin interessades poden presentar les seves sol·licituds fins el 30 de novembre d’aquest any.

El programa Xpande s’estructura en dues fases. En la primera, la d’assessorament, es fa una anàlisi del posicionament online de l’empresa respecte el de la seva competència al mercat internacional al qual vulgui adreçar-se. Després del diagnòstic, s’elabora un pla d’acció de màrqueting digital personalitzat tenint en compte els seus clients, producte, servei i país. Aquesta primera fase està totalment subvencionada i no suposa cap cost per a les empreses beneficiàries del programa.

La segona fase és la d’implementació de les accions, en la qual la Cambra dóna suport i acompanya l’empresa en tot aquest procés, que pot incloure des d’accions de posicionament de la web de l’empresa en diferents idiomes, accions de e-mail màrqueting, campanyes en xarxes socials, etc. Les empreses participants al programa poden aconseguir una subvenció de fins a un 40% del cost d’implementació de pla de màrqueting digital, fins a una quantitat màxima de 1.600 euros.

El programa Xpande Digital està pensat per donar suport a les empreses que volen obrir nous mercats ajudant-se de les eines digitals, tenint en compte que en l’actualitat, més d’un 50% del procés de compra es realitza a través de canals digitals abans de contactar directament amb l’empresa i que aquest canal s’ha convertit en una de les principals eines de captació de clients.