La Cambra de Comerç de Manresa, a través de la seva comissió de Salut, dona suport al projecte de la Fundació Althaia, la Fundació Universitària del Bages – UManresa i Avinent per crear MAP+, un hub d’innovació i tecnologia al servei de la medicina i l’atenció personalitzades. L’expertesa de les tres organitzacions impulsores permet generar un ecosistema d’innovació i tecnologia on s’integren empreses, universitats, administracions i organitzacions socials del territori amb l’objectiu de desenvolupar i validar noves tecnologies que serveixin per introduir millores en la medicina i en l’atenció personalitzada dels pacients.

MAP+ vol potenciar el coneixement tecnològic i promoure la transferència de les noves tecnologies als sectors de la salut i social. En concret, es vol promoure l’aplicació de noves tecnologies que puguin garantir una millor seguretat dels pacients, per exemple, disminuint el temps d’exposició a anestèsics, reduint les infeccions, el dolor i les complicacions postquirúrgiques.

També es vol millorar l’atenció i el benestar dels usuaris amb una millor i major cobertura de les seves necessitats. Per exemple, a través dels nous usos que es puguin donar a la tecnologia 3D o la realitat virtual i augmentada perquè es converteixin en una eina de diagnòstic més precisa, ajudin a determinar un millor tractament i una rehabilitació més personalitzada. Tecnologies, com la impressió 3D, també permeten personalitzar pròtesis, plantilles o crosses i adaptar-les a les necessitats de cada usuari.

Un hub de referència
MAP+ és un projecte arrelat al Bages que vol convertir-se en un pol de referència en el sector de la tecnologia en l’àmbit de la salut i social. De fet, la iniciativa, a més de millorar l’atenció dels pacients, també pretén impulsar l’emprenedoria, augmentar la competitivitat de les empreses del territori, generar llocs de treball qualificats, retenir talent i fomentar la docència i la recerca vinculada a les noves tecnologies.

Per això, el projecte, que també compta amb el suport de l’Ajuntament de Manresa i el Consell Comarcal del Bages, busca la col·laboració de diferents agents del territori per introduir millores en la medicina i en l’atenció personalitzada de la comarca que es puguin traduir en beneficis per a la societat.

Les principals línies de treball de MAP+ són el tech experience, per desenvolupar, testejar i validar la tecnologia; la col·laboració amb empreses de tecnologies mèdiques; l’educació, docència i formació; la innovació, recerca, captació i retenció de talent; i la col·laboració amb centres d’atenció sanitària, sociosanitària i d’atenció a la dependència per adequar l’aplicabilitat de la tecnologia i establir plans en relació a aquella que és més adequada en cada cas.

Experiències tecnològiques
Althaia, la FUB i Avinent treballen de manera coordinada amb la col·laboració d’altres empreses i institucions per tal de validar diferents tecnologies, fer que s’implementin de manera segura i adequada o, també, per descobrir nous usos de tecnologies inicialment no ideades per al sectors de salut i social.

En l’actualitat ja s’està treballant en projectes relacionats amb la tecnologia 3D, la robòtica, la intel·ligència artificial o les experiències immersives. El MAP+ fa visibles algunes d’aquestes experiències tecnològiques a través del Tech experience ja que un dels objectius és fer visible la tecnologia desenvolupada i mostrar els seus usos a través d’experiències sensorials per tal que els assistents puguin entendre millor el seu funcionament, l’aplicabilitat i els beneficis.

Aquest espai s’adreça a estudiants, professionals, empresaris, organitzacions, administracions per tal que puguin veure i entendre les diferents iniciatives i projectes en funcionament, així com proposar-ne de nous per explorar conjuntament.