La Cambra de Comerç de Manresa ha recuperat les missions empresarials després de sis anys, acompanyant sis empreses catalanes que volen obrir mercat a Mèxic. La missió ha tingut lloc a mitjans d’aquest mes i hi han participat presencialment quatre empreses, mentre que les dues restants ho han fet a distància. Durant la missió, s’han mantingut més de 40 reunions amb clients potencials, s’han visitat empreses i també s’ha fet una trobada amb els responsables de Cámara de España a Mèxic per explorar oportunitats de col·laboració en el futur.

Una de les empreses participants és de la comarca del Bages. De la resta, quatre són de la zona de Barcelona i una és del Berguedà. Totes elles pertanyen a sectors diversos com el tèxtil, el ticketing digital, la maquinària agrícola, els complements alimentaris, la digitalització, la maquinària industrial i els filtres industrials.

Les valoracions que les empreses han fet de la missió empresarial han estat molt positives. Mèxic és un mercat complex i competitiu, amb una forta influència dels Estats Units i una important capacitat de producció nacional. Però un cop superades les barreres d’entrada, dona accés tant al segon mercat més important de l’Amèrica Llatina, com als mercats veïns d’Amèrica Central i dels Estats Units.

A partir d’ara les empreses faran el seguiment dels contactes iniciats durant la missió i tindran el suport de la Cambra de Manresa en tots aquells dubtes o consultes que els puguin sorgir durant aquest procés. Des de la Cambra es preveu continuar aprofundint en el treball iniciat a Mèxic i organitzar-hi una nova missió de cara a l’any vinent.