La indústria no té futur sense un bon transport ni una bona logística. Aquesta ha estat una de les principals conclusions de la jornada sobre transport de mercaderies per carretera que s’ha celebrat aquest matí a la Cambra de Comerç de Manresa i que ha estat organitzada conjuntament amb el Cercle d’Infraestructures. Hi han participat empresaris del sector del transport, representants de l’administració i altres representants del teixit empresarial del territori i ha servit per posar sobre la taula la situació del sector del transport, molt tocat per la crisi però a l’hora clau per a la bona marxa de l’economia de la comarca, tenint en compte el pes que hi té la indústria. Les diferents persones que han intervingut a la jornada han coincidit en destacar el potencial logístic de la comarca del Bages i com aquest pot arrossegar a la indústria, si es combina la voluntat privada amb facilitats per part de l’administració per afavorir el reequilibri territorial.

Joaquim Gil, assessor de transport de la CECOT, ha exposat la situació que viu el sector del transport a Catalunya. Una situació marcada per una forta destrucció d’empreses per la crisi i una guerra de preus. Gil ha apel·lat a la formació i la professionalització del sector, a la cooperació empresarial per guanyar competitivitat i a la necessitat d’incorporar una visió empresarial a la feina del dia a dia.

Jordi Torrens, empresari del sector del transport, vicepresident de la Cambra i president de la comissió d’infraestructures, ha fet una anàlisi del sector del transport al Bages, que té un pes específic petit si se’l compara amb la mitjana de Catalunya i que està format per empreses també de dimensions petites. Torrens ha afirmat que la incertesa respecte els futurs projectes d’Iberpotash preocupa al sector. També tot el que fa referència a l’aplicació de l’Eurovinyeta, i ha demanat que les empreses del Bages no hagin de pagar el peatge del túnel del Cadí, com tampoc ho fan les del Berguedà i la Cerdanya. Pel que fa a les infraestructures, Torrens ha dit que “no són les adequades i les carreteres estan col·lapsades”.

El darrer a intervenir ha estat Pere Padrosa, director general de Transports i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, que ha apostat per la intermodalitat, la formació i la internacionalització com alguns dels factors clau per al futur del sector, el bon funcionament del qual ha de repercutir necessàriament en el conjunt del teixit econòmic i molt especialment de la indústria. En resposta a la petició del Bages per tenir unes millors infraestructures, ha dit que les que queden per fer s’han de pensar bé des del punt de vista de la demanda, i s’ha mostrat disposat a col·laborar amb entitats com la Cambra per analitzar i discutir quines són aquestes necessitats.