El director de l’Institut Català de l’Energia, Manel Torrent, serà el proper dimarts, 17 de desembre, a la Cambra per parlar sobre la transició energètica a la indústria. L’acte començarà a les 9 del matí és obert al públic, malgrat cal fer inscripció al telèfon 93 872 42 22 o al correu electrònic goviedo@cambramanresa.org. Després de la ponència de Torrent, s’obrirà un col·loqui amb els assistents en què podran exposar les seves inquietuds i preguntes per al director de l’ICAEN.

El pla per a la transició energètica pretén que l’any 2050 tota l’energia que es consumeixi a Catalunya procedeixi de fonts renovables, estructurant un nou model energètic renovable, net, eficient, distribuït, participatiu i democràctic. Per al desplegament del pla, es treballa en àmbits com l’eficiència energètica, el desenvolupament de les renovables, l’apoderament de la ciutadania en la producció i consum d’energia, o la consolidació del vehicle elèctric, entre altres.

En aquests moments, el sector industrial és un dels principals consumidors d’energia de Catalunya, essent el segon sector consumidor d’energia final després del sector del transport. Si es valora en energia primària, la indústria (incloent-hi tot el sector energètic) és, amb molta diferència, el principal consumidor d’energia del país, representant el 55% del consum total d’energia primària de Catalunya. En conseqüència, és un sector prioritari en qualsevol política energètica fonamentada en l’estalvi i l’eficiència energètica.