La Cambra de Comerç de Manresa, la Taula de la Construcció i les associacions de polígons industrials de Manresa (Bufalvent, Els Dolors, Els Trullols, Pont Nou i Els Comtals) han presentat al·legacions conjuntes a la proposta d’ordenances fiscals per a l’any 2017, en considerar que no donen el suport necessari a l’activitat econòmica, que es troba en ple procés de recuperació després de la crisi. Concretament, les entitats creuen que algunes ordenances suposen o bé un increment de la càrrega fiscal que han de suportar les empreses o bé la pèrdua de bonificacions que havien d’actuar com a motor de la reactivació econòmica.

Menys incentius a la rehabilitació d’edificis del Centre Històric

Cambra, Taula de la Construcció i associacions de polígons critiquen l’enduriment de les condicions per accedir a bonificacions per a la rehabilitació d’edificis al Centre Històric. A la vegada, demanen mantenir les que ja existien l’any 2016 per a la resta de zones de la ciutat. En aquest sentit, les entitats creuen que les bonificacions que es van introduir a les ordenances del 2016 experimenten un important retrocés en la nova proposta sense que s’hagi complert el seu objectiu de reactivar tant el Centre Històric com la resta de la ciutat. Argumenten també que la recuperació econòmica que es comença a albirar molt tímidament “necessita més que mai de totes les mesures d’incentivació per consolidar-se i créixer”.

Increment de l’IAE i guals

Pel que fa a l’Impost d’Activitats Econòmiques, les noves ordenances proposen un increment dels coeficients que suposaran que les empreses hagin de pagar entre un 15 i un 20% més. Aquest fet, segons Cambra, Taula de la Construcció i associacions de polígons és contradictori amb els plans estratègics per dinamitzar l’activitat econòmica que s’estan impulsant des de l’administració pública. Les entitats creuen que això repercuteix negativament en les empreses ja instal·lades a Manresa i no ajuda a atraure noves implantacions.

Un altre aspecte de les ordenances que perjudica a les empreses és la proposta de coeficients correctors de la taxa de guals per a activitats econòmiques, que té diverses repercussions segons l’activitat i perjudica tant a indústries i aparcaments de grans comerços als polígons de la ciutat com a aparcaments de rotació i petits negocis d’instal·lacions, reparacions o serveis al nucli urbà. Això implica increments d’entre el 50 i el 100% dels rebuts que han de pagar les empreses.

Les entitats critiquen que tots aquests increments s’hagin aplicat de forma sobtada i no progressiva i demanen al consistori imaginació per quadrar els comptes municipals sense incrementar la càrrega fiscal que han de suportar les empreses i s’ofereixen a plantejar noves propostes de revitalització de la ciutat i a obrir un debat per trobar solucions ambicioses i engrescadores.